Kenka-Yotsu
Morote-Seoi-Nage
Drop Morote-Seoi-Nage
Tai-Otoshi
Uchimata
Harai-Goshi
Oguruma
Koshi-Guruma
Tsuri-Goshi
Tsurikomi-Goshi
Yoko-Tomoe-Nage

Ai-Yotsu
Uchi-Makikomi
Drop Uchi-Makikomi
Georgian Harai-Goshi
Soto-Makikomi
Osoto-Makikomi